პიაცა კაპიტალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

გაიგეთ მეტი

ჩვენს შესახებ

შპს „პიაცა კაპიტალი“ დაარსდა 2013 წლის 16 მაისს, საიდენტიფიკაციო კოდი: 445425763, მარეგისტრირებელი ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, ხოლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიის სტატუსი მიიღო 2013 წლის 15 აგვისტოს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. ორგანიზაციის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 500 000 ლარს.

რეგისტრაციის დანართი

 

ფარნავაზ მეფის ქ. 25, ბათუმი 6000, საქართველო
+ (995 422) 22 88 82, 22 88 81
info@piazzacapital.ge

 

 

სესხები

პიაცა კაპიტალი ბიზნეს საქმიანობაში ჩართული კლიენტებისთვის გასცემს ბიზნეს სესხებს, რომელიც ითვალისწინებს ფინანსური მხარდაჭერის გაწევას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

სესხის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი მიზნობრიობით, მათ შორის:
– საბრუნავი საშუალებების შეძენა
– ძირითადი საშუალებების შეძენა
– ვალდებულებების გადაფარვა
– სესხის მოცულობა 100 000 ლარამდე
– სესხის დაფარვის უნივერსალური გრაფიკი
– კლიენტზე მორგებული საპროცენტო განაკვეთი

პიაცა კაპიტალი გთავაზობთ იპოთეკურ სესხებს ზედმეტი პროცედურების გარეშე მხოლოდ ერთ დღეში საუკეთესო პირობებით.

– სესხის მოცულობა 100 000 ლარამდე
– სესხის დაფარვის უნივერსალური გრაფიკი
– კლიენტზე მორგებული საპროცენტო განაკვეთი

პიაცა კაპიტალი გთავაზობთ სამომხმარებლო სესხს, რომელიც გაიცემა სამომხმარებლო მიზნებისთვის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად და სხვა სურვილების ასასრულებლად!

– სესხის მოცულობა 100 000 ლარამდე
– სესხის დაფარვის უნივერსალური გრაფიკი
– კლიენტზე მორგებული საპროცენტო განაკვეთი

პიაცა კაპიტალი გთავაზობთ სალომბარდე სესხს, ინდივიდუალური პირობებით.

– ნაკეთობის მაღალი შეფასება
– სესხის დაფარვის უნივერსალური გრაფიკი

 

 

დაგვიკავშირდით

[/subsection]